नियम

  • बहु-खाताहरू छैनन्
  • बट्स को उपयोग छैन
  • समुदायमा कुनै स्प्यामिंग छैन
  • समुदायमा कुनै घृणित भाषा छैन
  • केवल गम्भीर सर्वेक्षण उत्तरहरू
  • सर्वेक्षणमा कुनै गति छैन
  • बगको मामलामा प्रणालीको हेरफेर छैन
  • कुनै ठगी वा ह्याकि ha प्रयासहरू छैनन्

Ebuno सँग नियम लागू भएन भने प्रयोगकर्ता खाता लक गर्न अधिकार छ

संग बनाइयो स्टॉकहोम © २०२० Ebuno AB मा